Case

Den Grønne Demokratifond

We Do Democracy har været med til initiativet, og en stor investering i demokratiet og civilsamfundet, der skal fremtidssikre Danmark mod klimakrisen!

Baggrund

Hele samfundet skal aktiveres for, at den grønne omstilling bliver en succes. Derfor foreslår We Do Democracy i samarbejde med en række klimapolitiske organisationer en stor investering i en grøn demokratifond.

Den Grønne Demokratifond skal sikre den folkelige deltagelse, involvering og ejerskab i den grønne omstilling. Dette skal gøres ved at understøtte civilsamfundet i at levere 1) konkrete CO2 reduktioner, 2) en social og geografisk inkluderende omstilling og 3) folkeoplysning og et bredere vidensregime i Danmark.

Grundidé:

Vi foreslår, at der over de næste år indfases 150 millioner kroner i en fast årlig bevilling på finansloven til Den Grønne Demokratifond.

Den Grønne Demokratifond bygger på 3 bærende initiativer:

1_Udvikling af et ambitiøst program for kommunalt deliberativt demokrati, der skal sikre bred og lokal forankring af den grønne omstilling. I partnerskab med en række kommuner vil vi igangsætte 10 lokale borgersamlinger og 10 deliberative initiativer, som skal udvikle konkrete omstillinger lokalt.

 2_Etablering af et “Center for Grønt Medejerskab”, som skal fungere som banebryder for en borgerdrevet omstilling i virksomheder og lokalsamfund. Dette skal understøttes ved demokratisk erhvervsudvikling og grønt fælleseje som f.eks. andelsejede omstillingsinitiativer.

3_Udvikling af et program, der styrker handlingsviden i civilsamfundet. Programmet skal sikre konkrete CO2-reduktioner, understøtte den folkelige opbakning i omstillingen og skabe et stærkere vidensgrundlag i Danmark.