Case

Bæredygtige Bornholmermål

Bornholms Regionskommune tager ansvar og viser, hvordan man kan skabe et bæredygtigt øsamfund, hvor borgerne er med til at skabe deres fremtid. Kommunens borgere udviklede 8 bornholmermål.

Baggrund

Bornholm skulle som alle andre kommuner omstille deres samfund. Man kan dog ikke sådan uden videre omstille et samfund med ca. 40.000 borgere og alt det, som hører med til det. For at målrette omstillingen nedsatte kommunen sammen med borgerne 8 specifikke mål, der er i tråd med FN’s verdensmål. Sådan kan der overleveres en robust og bæredygtig ø til fremtidige generationer.

Opgave

Bornholms regionskommune vil i 2035 være et bæredygtigt og klimavenligt øsamfund. De mål, der skal sikre, at Bornholm lever op til visionen, er de 8 bornholmermål. På den måde bliver FN’s globale verdensmål til lokale bornholmermål, som skaber engagement for borgerne. Formålet var at lave en ny grøn strategi, der var levende. En strategi, hvor borgerne var med ombord.

Løsning

We Do Democracy var konsulent på projektet. Vi stod for at designe den overordnede deltagelsesstrategi, der udgjorde projektets fundament. Derudover stod We Do Democracy for at udvikle konceptet for bornholmermålene. Endeligt uddannede vi facilitatorer til, designede og stod for afviklingen af den camp, hvor de endelige mål blev udviklet af borgerne i Bornholms Regionskommune.

Resultater

  • Der blev udviklet 8 mål, der gjorde FN’s verdensmål lokale og vedkommende for borgerne i Bornholms Regionskommune.
  • Borgerne kom helt ind i maskinrummet i forhold til at forme deres egen bæredygtige fremtid. Det gjorde strategien levende og lokalt forankret, hvilket blandt andet kom til udtryk ved hjemmesiden brightgreenisland.dk.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver