Ziga Friberg

Managing Director

Mail: Ziga@wedodemocracy.dk

Ziga er Managing Director i We Do Democracy med ansvar for den daglige ledelse og styring af vores mange projekter og partnerskaber. Ziga har solid erfaring med kompleks styring, senest som chef for Røde Kors strategiske civilsamfundsindsatser med 12 års erfaring med strategisk udvikling og implementering i en politisk styret civilsamfundsorganisation.

Ziga driver komplekse forandringsprojekter på samfundsniveau, har stor organisatorisk forståelse og arbejder både strategisk og operationelt med politiske og samfundsmæssige dagsordener.

Ziga er ansvarlig for udvikling og styring af programmer og projekter og arbejder deltagerorienteret med fokus på inddragende processer.

Ziga drives af at skabe forandringer på samfundsniveau, lede mennesker og processer og har en kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi fra Århus Universitet. Ziga har særligt interesse for udviklings- og læringsprocesser mellem mennesker i forskellige sociokulturelle kontekster. Igennem hendes mange år på det sociale område har hun opnået stort kendskab til in- og eksklusionsprocesser i samfundsmæssige fællesskaber.

Hos We Do Democracy har Ziga særligt fokus på organisationen, strategier og partnerskaber og bidrager til facilitering af We Do Democracy’s workshop, borgersamlinger og konferencer.

 

Kernekompetencer:

  • Ledelse af strategi og forandringer
  • Organisationsudvikling og kapacitetsopbygning
  • Politisk indsigt
  • Udvikling og styring af programmer og projekter
  • Deltagerorienteret, facilitering af møder og inddragende processer
  • Partnerskaber og samarbejder
  • Kommunikation og formidling