verdens bedste nyheder 

 

Hvordan involverer vi danskerne i udviklingsarbejdet i den tredje verden og styrker synergien mellem landets NGO’er?

Alt for mange danskere tror, at udviklingsbistanden havner i de forkerte lommer. I virkeligheden går det overordnet fremad i udviklingslandene, og dén gode nyhed vil vi gerne bringe ud til danskerne sammen med FNs 2015 mål. 

Verdens Bedste Nyheder lancerer to essentielle kampagnepricipper. Hvor udviklingsorganisationerne plejer at modtage, giver de nu danskerne noget tilbage. Samtidig lanceres en partnerskabsstrategi, der involverer danske virksomheder for at give kampagnen større medietryk og opmærksomhed.

Verdens Bedste Nyheder gav danskerne alle de gode nyheder fra udviklingsarbejdet i en specialproduceret avis og som omslag til MetroExpress og gratis morgenbrød – delt ud af alt fra frivillige, NGO’ere, politikere og de berygtede ’facere’. Konceptet gav NGO’erne mulighed for at brede konceptet ud på deres egen måde med deres egne gode nyheder. På den måde blev der skabt ejerskab med større spredning og gennemslagskraft.

En Epinion måling viste som opfølgning på kampagnen, at kendskabet til 2015 Målene nu var fordoblet til 21 procent. Danskernes optimisme ift. udviklingslandene er steget fra to til otte procentpoint i retning af optimisme. Og så mener 85 % procent af dem, der kender kampagnen, at Verdens Bedste Nyheder er troværdig. Projektet blev etableret med 2+1 Idébureau og i samarbejde med bureauet Publikum.

 
middelalder2.jpg
 

Kunde: NGO Forum og Danida

Ydelser: Strategi / inddragelse / kommunikationsstrategi / design og publikation / identitet og branding /