TRÆNING OG KAPACITETSOPBYGNING

 
 

Vi træner demokratisk adfærd og hjælper med at skabe det miljø som understøtter anledninger for og anerkender demokratisk adfærd. 

Vi tror på at kvaliteten af vores demokrati er summen af vores adfærd – af det vi som borgere gør. Vores mindset, vores kompetencer og vores adfærd. Demokratisk adfærd kan trænes – og understøttes af et miljø der skaber anledninger for og anerkender demokratisk adfærd. 

Gode læreprocesser er altid forankret i kontekst, har klare mål og kan omsættes med det samme til praksis. Vi har mange års erfaring med at designe og drive mange typer læreprocesser. På demokratiarenaerne træner vi f.eks. i gennemslagskraft, samtale- og dialogmetoder, beslutningsprocesser, deltagelsesbaserede processer og kreativ aktivisme.

 
 

STRATEGI I BEVÆGELSE

udviklingsmodel.png