RUC - REACT

 
React RUC .png
 

Hvad er fremtidens universitet? Hvordan faciliterer det en dialog mellem nuværende studerende og alumni for at skabe social værdi?

Fremtidens universitet skal understøtte problemforståelsen og aktionen, som altid har kendetegnet RUC og RUC’s studerende. Men fremadrettet skal indsatserne kunne komme længere ud i samfundet.

RUC- alumne var RUC’ernes alumnebevægelse. Det samlede RUC, RUC’erne og virkelighedens verden i en åben og inkluderende gruppe, så RUC’ere nemmere kan skabe en meningsfuld karriere, følge egne idéer eller gøre en forskel i samarbejde med omverden.

WE DO DEMOCRACY stod bag RUC-almumnes nye navn og identitet.
Vi har brugt en kampagne og inddragelse som rekrutteringselement. Først kunne man komme med til workshop. Derefter kunne man komme med input til workshoppen. Og til sidst kunne man melde sig til.

For at understøtte en aktivistisk og inddragende tone i kampagnen har vi fundet inspiration i urbane og aktivistiske initiativer, hvor man inddrages til at komme med en holdning, spørgsmål, idé eller bekymring.

Det uformelle netværk som foreningen fremmer skulle derfor have en tone, der føles:

  • Aktivistisk

  • Personlig

  • Engageret

  • Nysgerrig