Ny Nørreport skabt med omverden  

 

Hvordan designer vi nye centrale mødesteder i byen, der lytter og indtænker flere behov? Hvordan kan vi skabe beslutningsgrundlag, der giver rum til at flere kan skabe mere?

Nørreport er Danmarks travleste trafikknudepunkt. På hverdage passerer 250.000 mennesker stationen. Gående, cyklister og trafikanter med bus, tog og metro. Hertil kommer bilister, handlende, grundejere, beboere og brugere af byen.

Store anlægsprojekter som omdannelsen af Nørreport Station plejer at skabe ophedet debat, kritik og modstand. Ved Ny Nørreport blev brugere og borgere indtænkt fra første dag. Kommunikationen og interessentinddragelsen var i højsædet. Det gav ro til at alle parter kunne både lytte og tale med. Og det gav ro til at projektudvikle med fælles gode for øje.

Denne integrerede tilgang hvor interessentinddragelse, brugerinddragelse og kommunikation gik hånd i hånd blev valgt for at sikre at alle fik medejerskab til fælles mål, værdier og visioner for den nye station, som Københavns Kommunes stod med ansvaret for

Således har alle aktiviteter fra formuleringen af konkurrenceprogrammet over interessent- og borgerdialog til events og markedsføring taget afsæt i en fælles formulering af visionen ”Nørreport – meget mere end en station”, der blev formuleret som kickstart til processen.

 
CASE norreport.png
 

Kunde: Københavns Kommune

Ydelser: Vision og strategi / interessentanalyse / inddragelse / stakeholderevents /byggekommunikation /