inddragelse i hjertet af Nordre frihavnsgade 

 

Hvordan involverer vi både borgere og byens interessenter aktivt i byens udvikling? Hvordan sikrer vi byens perspektiver og indsigter - inden vi beslutter os?

Københavns Kommune fik i foråret 2015 til opgave at udarbejde et idéoplæg for politikerne på Københavns Rådhus om Fremtidens Nordre Frihavnsgade på baggrund af input fra borgere, erhvervsliv og øvrige kerneinteressenter i Nordre Frihavnsgade-kvarteret. 

Projektet satte fokus på at sikre omverdensinddragelsen på forkant med udviklingen med inddragelse af borgere, erhvervsliv og interessenter i tre måneder i foråret 2015. Opgaven var at designe deltagelsesværktøjer og inddragelseformater på tværs af interessenterne, der kunne give borgerrepræsentationen et kvalificeret beslutningsgrundlag for udviklingen af området.

Det resulteret bl.a. i omdannede en tidligere skibscontainer om til en dialogboks, som blev placeret på Victor Borges Plads i hjertet af Nordre Frihavnsgade-kvarteret. I samarbejde med Københavns Kommune tog vi imod interesserede borgere og deres input hen over hele perioden fra marts til maj 2015.

Mere end 900 nysgerrige og interesserede borgere var forbi dialogboksen. Der blev udfyldt kommentar-ark om emner som natur, biltrafik og parkering, cykler, børn og legepladser, caféliv, byrum og butiksliv, fodgængere samt inspiration fra andre bydele. Der blev stemt på Fremtidens Nordre Frihavnsgade med over 2200 stemmemærker, og der kom mere end 300 konkrete ideer til udformningen af Fremtidens Nordre Frihavnsgade.

Midtvejs i processen afholdte vi et Lørdagsevent med tegneværksteder, kaffe og pandekager og et besøg fra Per Vers, der med sine poetiske kundskaber samlede udsagnene fra borgerne til en rap om Fremtidens Nordre Frihavnsgade.

 
CASE NF.png
 

Kunde: Københavns Kommune

Ydelser: Strategi / interessentanalyse / inddragelsesværktøjer / kommunikationskoncept /oplevelsesdesign / hvidbog