CITIZENs' ASSEMBLY

 
Citizen Assembly_CREDIT_Alastair_Moore.png
 
 

BORGERSAMLINGER OG DELIBERATIVE METODER

Borgersamling bygger på en deltagerbaseret demokratiforståelse, der inviterer borgere og brugere med ombord til at kvalificere komplekse problemstillinger og beslutninger. Metoden er afprøvet i bl.a. Helsinki, Dublin og Toronto – under navnet Citizens’ Assembly.

WE DO DEMOCRACY er europæisk samarbejdspartner med MASS LBP i Toronto, der en af verdens førende konsulenthuse i at udvikle og drive Citizens’ Assemblies.

Metoden er forskningsbaseret og bygger på en faciliteret udviklingsproces, hvor et repræsentativt udsnit af borgere inviteres til at bidrage aktivt til at belyse en konkret udfordring gennem et styret udviklingsforløb. Tilgangen giver beslutningstagere øget legitimitet og bedre beslutningsgrundlag, samt borgerne en bredere forståelse for problemstillingens udfordringer og potentialer.  Borgersamlingen kapacitetsopbygger både deltagere og beslutningstagere, samtidigt med at metoden aktivt bidrager til øget forståelse mellem borger og system.  

Borgersamlinger bygger på en repræsentativ selektionsproces – ved brug af en indledende borgerlodtrækning - på tværs af køn, alder, bopæl, indkomst, religion, livsform og interesser i øvrigt for at opnå et bredt og kvalitativt videngrundlag til gavn for typisk folkevalgte beslutningstagere.

Kort sagt kan man sige at borgersamlinger en måde at få borgernes input når de har fået viden, har tænkt sig om og ikke mindst har delt og drøftet deres synspunkter med andre borgere.