Medlems- og borgerdeltagelse

 Vil I skabe bedre beslutninger og forandringsprocesser, hvor vi inddrager dem, som beslutningerne og forandringerne berører? Vi tror på, at alle skal have mere indflydelse på de ting, der har indflydelse på deres liv og virke

Relevans for medlems- og borgerdeltagelse

Når et emne er komplekst og dilemmafyldt, har man ofte brug for flere perspektiver og input på et oplyst grundlag, for at kunne tage gode, langsigtede og bæredygtige beslutninger. En løsning på dette behov kan være at inddrage medlemmer eller borgere tidligt i beslutningsprocessen. Vores metoder tager udgangspunkt i deliberative processer og principper, hvor deltagelse bygger på viden og rådslagning med andre medlemmer eller borgere, for at skabe afbalancerede anbefalinger.

Inddragelse af medlemmer eller borgere kan være relevant i alt fra beslutninger om, hvilke investeringer pensionskassen må og bør lave, til hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling. Så længe at formålet for at inddrage, er en oprigtig nysgerrighed for at lytte til flere perspektiver.

Det hjælper vi med:

Rådgivning om hvilket trin på deltagelsestrappen, der er relevant for netop din organisation og situation at stå på, på nuværende tidspunkt – og hvordan I kan rykke op eller ned af trappen efter behov for deltagelse.

 

Udvikling af medlemsdemokrati, beboerdemokrati, medarbejderdemokrati m.m. med formål at øge deltagelse og effekt heraf.

Deltagelsesdesign: Hvem er det, som er relevant at inddrage i de forskellige beslutningsprocesser? Og hvordan får vi dem til at deltage meningsfuldt?

.

Designe en deltagelsesstrategi, der skaber legitimitet omkring processen, bygget på OECD’s standarder og internationale erfaringer og ekspertise.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver