LARGE SCALE FACILITERIng

 
large scale .png
 

Hvordan skaber man ejerskab og forankring? Hvordan involverer man mange mennesker, uden at miste momentum, ressourcer og mulighed for ledelse?

Ejerskab og forankring er vi mange der er optaget af. F.eks. medlemsbaserede organisationer, politiske partier, arbejdspladser og offentlige organisationer. Men hvordan gør man egentlig? Hvordan involverer man mange mennesker? Uden at miste momentum, ressourcer og mulighed for ledelse. Et af grebene er det man i fagsprog kalder large-scale processer - på danske store processer. Men ét er at drive processer i mindre grupper - workshops og møder. Noget andet er den disciplin der ligger i at designe og facilitere store grupper. Der sker hop i gruppedynamik og design behov når vi går fra +25 deltagere, + 120, +200 og +1000. F.eks:

  • hvem tør række hånden op når vi er mange?

  • hvor langt tid tager det at lytte til mange?

  • hvordan kan vi arbejde sammen så alle kan være med?

Men simpelthen også fordi det at gå fra individ til stor gruppe kalder på tydeligere ledelse, transparens i hvad der bliver besluttet i processen og ikke mindst en oplagt risiko for at spille mange menneskers tid - og tillid. Og derfor trækker gode large-scale processer altid på forandringsledelse.

Vi har erfaringer med at designe både lange og store deltagelses-processer. Fra behovsafdækning, forankring af formål og output, engagement og træning af bordværter/co-facilitorer, design af interaktiv og produktive processer til ikke mindst at have nok gennemslagskraft til at kunne drive +1000 fra én scene.

 

Niveau 3 Forandring

 
Niveau 3 forandring.png