HVORFOR DEMOKRATI & deltagelse?

 
Alt, hvad du gør for mig, uden mig, gør du imod mig
— Ghandi
 
 

Vores demokratiforståelse

Hos WE DO DEMOCRACY arbejder vi altid med demokrati baseret på deltagelse. Vi rådgiver i demokrati som leveform - med fokus på kultur, dialog, samtale, fællesskaber, kompetencer, adfærd og processer. Og vi rådgiver i demokrati som styreform – med fokus på organisering, nye strukturer, løsninger, forretningsmodeller og rammer. Med brug af styrkede innovations- og designmetoder vil vi frisætte demokratiet og indsætte det meningsfuld og kraftfuldt i det 21. århundrede. 

 
2 delt demokrati.png
03.png
 

Demokrati innovation

WE DO DEMOCRACY tror på et demokrati, der er langt stærkere, mangfoldigt og levende - end alene de velkendte valghandlinger indenfor det repræsentative demokrati. Vi styrker og udvikler samfundets demokratiske formater og forståelser ved at skabe samarbejder, hvor vi innoverer og supplerer vores forståelse af det deltagelsesdrevne demokrati med nye tilgange, metoder, formater, initiativer og værktøjer.

Demokratiet står overfor massive udfordringer, men også store potentialer for fornyelse. Vi samarbejder med førende internationale organisationer og rådgivere for at mappe, omsætte og implementere de mange nye demokratiske formater, der blomstrer frem både herhjemme og ude i verden. Vi udvikler, tester og omsætter nye formater som fx det de-liberative, delegative, flydende og direkte demokrati. WE DO DEMOCRACY er den første europæiske rådgiverorganisation, der har indgået et strategisk samarbejde med MASS LBP, om at udføre og drive Citizens Assembly (Borgersamling) med afsæt i deres validerede værktøjer, programmer og metoderedskaber.

Aktiv 8.png

Demokrati er et design - og kan derfor re-designes

Demokrati er et design, der altid har tilpasset sig efter sin samtid, men som vi måske har forsømt at re-designe i lidt for lang tid - med begyndende alvorlige konsekvenser både lokalt og globalt. Det kalder på innovation, hvor vi kan evaluere, udvikle og revitalisere nye meningsfulde fællesskaber og kollektive processer.

WE DO DEMOCRACY er demokratiets professionelle innovationspartner, der vil styrke demokratiets muskler og revitalisere vores metoder, processer og værktøjer til øget deltagelse, løsningskvalitet og demokratisk lederskab.

Hvordan STØTTER VI demokratiet?

Hos WE DO DEMOCRACY arbejder vi med demokratiudvikling og deltagelse med afsæt i en række metoder og værktøjer:

demokratiinnovation

DELTAGELSESPROCESSER

BORGERSAMLINGER

LARGE-SCALE FACILITERING

 

KAPACITETSOPBYGNING

MOBILISERING

FÆLLESKABER