HVEM VI ER & partnere

WE DO DEMOCRACY / Pop-up Office på Rentemestervej 53, 2400 København NV

WE DO DEMOCRACY / Pop-up Office på Rentemestervej 53, 2400 København NV

 

WE DO DEMOCRACY rådgiver i demokrati og deltagelse. Vi tager afsæt i faglige indsigter og metoder, der trækker på forandringsledelse, designtænkning, procesdesign og faciliering, oplevelsesdesign og kommunikation.

WE DO DEMOCRACY er stiftet af Zakia Elvang og Johan Galster. Tilsammen har vi over 30 års rådgivererfaringer på partnerniveau inden for management konsulenting og bystrategisk kommunikation. We Do Democracy har indgået et strategisk samarbejde med Peter MacLeod (MASS LBP i Toronto). Så kan vi altid trække på de bedste internationale erfaringer med Citizens’ Assembly (borgersamlinger) og large-scale facilitering.

Vi arbejder for en progressiv forandring af de demokratiske institutioner, organisationer og hverdagsdemokratiformater. Vi arbejder aktivt med mennesker og organisationer, der ønsker at tage tydelig del i udformningen af den verden vi er en del af.

Vi håber du oplever os som…

 
 • Entreprenante

 • Værdiskabende

 • Optimistiske 

 • Mobiliserende

 • Professionelle

Zakia Elvang

partner og demokratirådgiver 

zakia@wedodemocracy.dk

+45 5362 0313

Facebook, Instagram, Linkedin og Twitter: Zakia Elvang

Zakia er partner og strategisk rådgiver i WE DO DEMOCRACY i områder som reformer og large-scale forandring, demokratisk udvikling, læreprocesser, deltagelse og ny politisk kultur. Hun er specialiseret i at udvikle og implementere forretnings- og velfærdsmodeller på både organisatorisk/ virksomhedsniveau og samfundsniveau. Zakia rådgiver flere internationale kunder og aktører med fokusområder som Democracy Festival Development, Participatory and Deliberative Democracy og Citizen Development.

Zakia er uddannet Cand.scient.adm., Roskilde Universitetscenter. Hun har 20 års erhvervs- og rådgivererfaring fra bl.a. Huset Mandag Morgen, Suså Kommune, Frederiksborg Amt/Momentum og tidligere partner i bl.a. IMPLEMENT Consulting Group og som stifter og direktør i konsulentvirksomheden Spark. Zakia har bestyrelsesposter i Danmark Radio, den nordisk-baltiske demokratiplatform Democracy Festivals, Foreningen Demokratiscenen & Democracy Fitness, Open Society Foundation DOTS (Letland), CEVEA og Filmværkstedet i København.

Kernekompetencer

 • Ledelse og facilitering af store organisatoriske og samfundsmæssige forandringsprocesser

 • Demokrati udvikling, deltagelsesdesign, aktørinddragelse og ny politisk kultur

 • Udvikling og implementering af bæredygtige forretningsmodeller

 • Design og implementering af strategi-baserede læreprocesser

 
zakia.jpg
 
 
profil_2.jpg
 

Johan Galster

partner og demokratidesigner

johan@wedodemocracy.dk
+45 5180 8044

Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter: Johan Galster

Johan er partner og strategisk rådgiver i WE DO DEMOCRACY med over 15 års erfaring i borgerinddragelse, udviklingsprocesser og oplevelsesdesign med særligt fokus på fysiske omdannelses-processer. 

Johan har indgående kendskab til arkitektur, byudvikling og formgivning for både offentlige og private kunder, der ønsker at arbejde strategisk med de fysiske rammer og aktivere stedets og brugernes potentiale i samskabelse. 

Johan har en kandidatgrad i Æstetik & Kultur fra Aarhus Universitet og har været partner i 2+1 Idébureau, kommunikationschef i Dansk Arkitektur Center og Schmith Hammer Lassen Architects. 

Johan har gennemført inddragelsesprocesser og været rådgiver for bl.a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Københavns Kommune, Realdania, Novozymes, KAB, Fredensborg Kommune, Loop City, Naturstyrelsen, Grønttorvet, Naturbyen Ringkøbing, Parkmuseerne, DAC, Region Hovedstaden, Danfoss Universe, Nyt Hospital Nordsjælland m.m. 

Kernekompetencer 

 • Proceskonsulent, dialogrådgiver og facilitering

 • Demokratidesign, interessentinddragelse og borgerinvolvering med fokus på fysiske omdannelsesprocesser

 • Kulturforståelse, proces- og forandringsledelse 

 • Strategisk kommunikation og branding, identitetsudvikling og oplevelsesdesign. 

 • Facilitering af organisationsudvikling, forandringsforløb og innovationsworkshops 

SARA NARDI

sara@wedodemocracy.dk
+4591870846

Sara er projektmedarbejder i WE DO DEMOCRACY, hvor hun er ansvarlig for diverse projekter i byudviklingsområdet, koncept og identitetsudvikling.

Hun er uddannet internationale ledelse og marketing studier fra Copenhagen Business School og specialiseret i kulturel analyse og adfærdsvidenskab med særlig fokus på byudvikling og design.
Især er Saras akademiske fokus er været på at undersøge interaktionen mellem mennesker, arkitektur og offentlige rum som understøtter og skaber fælleskab. Hun har været programs udvikler og kommunikations ansvarlige i Copenhagen Architecture Festival 2018 og har gennemført et urbandesign koncept som kombinerer teknologi, rum og adfærdsdesign til konkurrencen Prix Bloxhub Interactive i samarbejde med en arkitekt.

Kernekompetencer

 • Forskning indenfor social innovation og participatory governance

 • Adfærdvidensskab og kulturanalyse med fokus i den offentlige rum og urban design

 • Produkt- og koncepts udvikling

 • Kvalitative metoder

 
sara %22 blob-grey.png
mark small.png
 

Mark Toxvaerd Rasmussen

Grafisk designer & Art Director

Marks primære spidskompetence er visuelle identiteter og kreativ konceptudvikling. Han har mere end 20 års erfaring i udvikling af virksomhedsprofiler, corporate branding, konceptuelle løsninger, art direction og kreative processer.

Mark arbejder på tværs af medier og behersker alle faser fra konceptudvikling til implementering. Derudover har han arbejdet meget med præsentationsteknik og har en særlig mavefornemmelse for hvornår noget virker eller ikke virker.
Men den gode idé kommer som regel ikke af sig selv, så derfor er processen og den strategiske tilgang til opgaveløsningen et essentielt aspekt for den rigtige løsning. Mark er vant til at håndtere store som små kunder igennem den udfordrende proces det kan være at komme til det rigtige resultat med fokus på at have det gode overblik i den kreative fase og et godt øje for detaljen.

Udvalgte kunder: Movia (Cityline), Bikubenfonden, DOKK1 (Aarhus kommune), Det Kriminal Præventive Råd, Forsvarsakademiet, Statens Værksteder for Kunst, Dreyersfond, Beskæftigelsesministeriet, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Svendborg og Vallensbæk Kommune. Derudover underviser Mark på KEA design.

Kernekompetencer

 • Visuel kommunikation og visual identity

 • Design strategi

 • Art direction

 • Designprocesser

 • Typografi

 • Navneprocesser og præsentationsteknik. 

Samarbejdspartnere

 

MASS LBP (Toronto)

Canadisk rådgivervirksomhed, der er specialiseret i Citizens’ Assembly, demokratiinnovation og borgerdrevne lovgivningsprocesser.

DEMOCRACY FESTIVALS

Samarbejdsplatform mellem 10 folkemøder i de nordiske og baltiske lande, samt belgisk, tysk og hollandsk demokratifestival, der fejre deltagelse.

EUROPE FOR CITIZENS

Har som formål at bidrage til borgernes forståelse af EU, dets historie og mangfoldighed og tilskynde borgernes demokratiske deltagelse på EU-plan.

 

NORDISK MINISTERRÅD

Har støttet Democracy Festivals med henblik på at inspirere nye lande til at starte og udvikle demokratifestivaler (folkemøder).

 

ADVOCATE EUROPE

Støtter ukonventionelle o tværnationelle ideer og løsninger til Europas nuværende og fremtidige udfordringer.

Demokratiscenen

Samler danske demokrati-
aktivister på tværs af organisationer, sektorer, fagligheder og roller.

DOTS OPEN SOCIETY FOUNDATION

Har som formål at forstærke demokratiets kvalitet i Letland. DOT støtter nye former af civic engagement i forhold til politisk lovgivning og har stået bag det første lettiske folkemøde.