Giff_dansk.gif
 

Powered by people!

Vi tror på mennesker! På den innovationskraft, der bor i at samles i stærke og aktive fællesskaber. Vi arbejder for at flere får mulighed for at påvirke egne liv og det samfund de er en del af. For at flere stemmer og ressourcer bliver bragt i spil i arbejdet med at udvikle løsninger og svar på de problemer vi står overfor.

 

Vi innoverer demokrati - drevet af deltagelse

Vi er demokratiets professionelle partner, der arbejder med at styrke, redesigne og revitalisere deltagelsesformater, som kan styrke demokratiet og mindske afstanden mellem system og borger.

hvad.jpg

Som rådgivere hjælper vi med

 • Processer, hvor demokratiske formater innoveres

 • Borgerdeltagelse og kollektive beslutningsprocesser

 • Nye progressive politikudviklingsprocesser

 • Deltagelses-strategier

 • Træning i demokratiske kompetencer og kapacitetsopbygning

 • Design og facilitering af large-scale processer

 • Mobilisering og engagerende formidling 

 

Som aktivister og meningsdannere

 • Sætter vi egne projekter og indsatser i gang. Som entreprenører, debattører og politisk aktive. Som corporate activists. 

 • Vi driver egne projekter, platforme og virksomheder

 • Vi bidrager til debatten, sætter fokus og skaber opmærksomhed omkring demokratiets udvikling

 • Bruger WE DO DEMOCRACY som en platform for at samle progressive demokratiaktører

 

rådgivere i demokrati, deltagelse og fællesskab

Vi er rådgivere med ekspertice i organisering, inddragelse og innovation af fællesskabets styresystemer. Vores løsninger tager altid afsæt i faglige indsigter og metoder inden for forandringsledelse, designtænkning, procesledelse, forretningsudvikling og kommunikation. 

 
WDD_JULEKORT_ILLU-fritlagt.png
 

De største udfordringer kan kun løses i fællesskab

Vores verden står overfor stadig større udfordringer – lokalt og globalt. Fra klimakrisen og indfrielse af verdensmål – til genoprettelsen af gensidig tillid mellem system og borger. De største udfordringer kan kun løses i fællesskab. Det kalder på et revitaliseret og kompetent demokrati, hvor vi sammen genopfinder nye måder at praktisere demokrati og invitere alle med ombord i fremtidens løsninger.

DREVET AF DELTAGELSE

Vores perspektiv er altid deltagelse. Når vi inviterer mennesker til at deltage og stemme både med deres kryds, hjerne, fødder og pengepung. Vi ved, at de bæredygtige forandringer bor både i den formelle organisering, i det uformelle hverdagsdemokrati, i de politiske rum, i de civile foreningsformater og i de virksomhedsdrevne deltagelsesformater - som medlemsskaber og corporate activism. Derfor designer vi rum og anledninger til at frisætte fællesskaber, ressourcer og fælles viden. Og vi går selv foran med projekter som fx at etablere folkemøder i verdens brændpunkter, skabe et nyt innovationscenter for demokratiets udvikling eller flygtningeboliger i danskerne baghaver.

udvalgte Projekter vi skaber og driver