demokrati GARAGE

 
 

Kraftcenter for demokratisk INNOVATION

GARAGE er Danmarks kraftcenter og mødested for demokrati, deltagelse og borgerdrevet byudvikling. Her samles byen, borgere og demokratisektoren omkring demokratidagsordner og hverdagsfællesskaber, der er drevet af deltagelse. Med afsæt i netværk, faglig udvikling, kulturliv, iværksætteri, workshops, madkultur, urbane aktiviteter - og test af nye demokratiformater.

Ambitionen er at skabe et levende og moderne demokrati-værksted til gavn for byen og lokalområdet med afsæt 850 kvadratmetre i tre tidligere autoværksteder på Rentemestervej. København kan med GARAGE samle demokratisektoren og modne en position som en europæisk hovedstad for deltagelsesdrevet demokrati.

GARAGE er en katalysator for by-udvikling og fælleskab i hjertet af Nordvest. Samlet skal GARAGE huse et kreativt iværksættermiljø og kulturmiljø og samle lokale aktører på tværs af sektorer og udsigtsposter for at designe, udvikle og teste nye meningsfulde svar på, hvordan vi kan styrke deltagelsen i fremtiden.

GARAGE har som fysisk mødested til formål at:

 • Genopfinde, udvikle og revitalisere det deltagelsesdrevne demokrati

 • Understøtte København som en førende demokratisk by, med aktive og meningsfulde lokale processer og fællesskaber

 • Etablere et værkssted og en katalysator for kræfter, der er optaget af at udvikle progressivt demokrati – og byudvikling.

 • Samle og kickstarte en ny progressiv vækstindustri – på tværs af samfundsengagerede virksomheder, iværksættere, foreninger og aktivister

Hvilke typer aktiviteter huser GARAGE?

 • DEMOKRATI INNOVATION
  Designe, afprøve og bruge formater for den demokratiske by og lokale fællesskaber

 • MEGAPHONE OG AKTIVISME
  Sætte vigtige demokratinitiativer i gang og drive dem.

 • DEMOKRATITRÆNING
  Mobilisere, forløse og træne en ny generations demokratiaktører og aktivister

 • FÆLLESKAB
  Aktiviteter som f.eks. fælleskøkken & madlavning, byhaver, repair cafe og kultur aktiviteter.

We Do Democracy står bag initiativet GARAGE! Vil du høre hvordan du kan være med eller bidrage til etableringen? kontakt Johan Galster på 51808044 / johan@wedodemocracy.dk

Follow us on @Instagram