FÆLLESSKABER

 
FÆLLESKABER blob-pink.png
 

Vi designer både de nære fællesskaber - i gården, på vejen, kvarteret og beboerforeneingen og de større fællesskaber på arbejdspladsen, foreningen, kommunen eller nationen.

Fælles for alle fællesskaber er at de skal aktiveres gennem anledninger og sikres en fortsat organisering fx:

  • Den deleøkonomiske platform for byens borgere, der skal aktiveres.

  • Byggefællesskabet der skal igangsættes og organiseres

  • Fællesmåltidet i seniorbofællesskabet, der skal sættes i system.

  • Folkemødet på tværs af alle aktører i landet, der skal faciliteres.

  • Kommunens organisering og aktivering af borgerdrevne idéer og deleordninger

  • Foreningernes aktivering af medlemskabet og selvorganisering

  • Virksomheders loyalitetsprogrammer, kundeforeninger og omverdensdeltagelse

I WE DO DEMOCRACY designer vi anledninger til aktivere fællesskaber og sikrer organiseringer af alle aktører indsatser og bidrag. Sammen afdækker vi forretningsmodellerne og incitamenterne for aktivering af fællesskabet.