DEMOKRATISCENEN

 
blob-green (1).png
 

VI ER HVERDAGSDEMOKRATER!

Vi lever i en vigtig tid. Præget af en lang række problemer og udfordringer som ingen af os kan løse alene. Klimakrise, flygtningekrise, disintegration og højreekstremisme buldrer frem. Vi har brug for alle ressourcer, ideer og aktører for at knække koderne på fremtidens samfund.

Vi er overbeviste om at en del af svaret bor i at vi som borgere og samfundsaktører genfinder og fornyer demokratiske bevidsthed og vores egen aktive deltagelse.

At alt for lidt sker for langsomt hvis vi venter på de formelle politiske systemer. Vi er demokratiet. Vi ender der hvor vores handlinger og adfærd bringer os. Vi er hverdagsdemokrater – lægger os tæt op af Hal Koch i hans optagethed af hvordan den demokratiske kultur og borgeradfærd kan understøttes. 

Demokratiscenens almennyttige formål er, at udvikle og styrke det levende og deltagelsesdrevne demokrati.

WE DO DEMOCRACY står bag Demokratiscenen i de følgende aktiviteter:

•Udvikler metoder, processer og tænkning der styrker det deltagelsesdrevne demokrati – og stille dem til rådighed for alle de rum, hvor det skaber værdi

• Udvikler og samler den danske scene for demokratiaktivister – på tværs af organisationer, sektorer, fagligheder og roller i det daglige

• Skaber fornyet bevidsthed og opmærksomhed om vigtigheden af det deltagelsesdrevne demokrati 

• Er et sted hvor professionelle og frivillige kan udvikle, søge finansiering og drive fælles demokrati projekter