PROCESSER DREVET AF DELTAGELSE

 
 

Vi designer og driver værdiskabende forandringsprocesser, der bygger på deltagelse og der hjælper grupper og organisationer i mål.

Det velfungerende demokrati bygger på deltagelse. Fordi det grundlæggende er sådan fællesskabers ressourcer kan aktiveres og fordi deltagelse er en forudsætning for ejerskab og tilhørsforhold.

Deltagelse kan finde sted på mange arenaer og tage mange former. Vi arbejder med hele palletten og i princippet i alle de rum hvor der er anledninger til at skabe bedre koblinger.

Vi designer altid med skarpt fokus på formål og output og trækker på et bredt iscenesættelses- og metoderepertoire. Vi har faciliteret + 1000 processer og kan drive alt fra små accelererede udviklingsprocesser til de lange seje træk hvor 10.000 mennesker skal mobiliseres og have ejerskab. Vi er stærkt optagede af kontekst, drevet af at processer virker bedst når de er indsigtsbaserede og har et stærkt mandat. 

 

DeltagelsesSTRAPPEN

Deltagelsestrappen er et værktøj, der klarlægger graden af interaktion og deltagelse med din målgruppe. Hvert trin på trappen er et udtryk for i hvor høj grad målgruppen har mulighed for indflydelse og samarbejde omkring en løsning. Alle trin på trappen er lige værdige og udtrykker alle en forudsætning for deltagelse. Det er således ikke et mål i sig selv at placere sig højt på trappen, men at tilpasse sit deltagelsesformat fra gang til gang afhængig af formål. Deltagelsestrappen gør det således muligt for dig løbende at afklare hvor på trappen du ønsker at placere dig og med hvilket formål.

Deltagelsestrappe1.png