democracy festivals 

 

WE DO DEMOCRACY har hjulpet Lampa Festival igang blandt de nye demokratifestivaler i Baltikum

 

DEMOCRACY FESTIVALS’ DESIGN DIMENSION

 

DEMOCRACY FESTIVALS’ IMPACT GOALS

 

Vi tager demokratiet tilbage

Demokrati er meget mere end de demokratiske institutioner, regler og love. Demokrati er ikke alene en styreform, men også en livsform, som den danske demokratiforkæmper Hal Kock vil sige. Vi har derfor brug for anledninger og rum, hvor vi kan tale frit med hinanden, udveksle ideer, holdninger og debattere - på tværs af alder, køn, nationalitet, politik og hierarkier.

We Do Democracy stiftede i 2017 Democracy Festivals Organisation som hurtigt samlede 10 lande omkring samarbejdsplatformen.

Traditionen for demokrati-festivaler begyndte med Almedalsveckan for 50 år siden og har idag bredt sig til hele Østersøregionen. Over 550.000 borgere i 10 lande deltager i godt 9000 events på i alt 34 dage. Over 90% af de parlamentariske partier er repræsenteret ved folkemøderne og tilsammen er de 10 festivaler den største enkeltstående demokratiske begivenhed udover landenes egne valghandlinger. Som eksempel er det danske Folkemøde på blot syv år vokset fra 6.000 til over 100.000 deltagere.

Der er i dag nationale demokratifestivaler i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Letland, Litauen, Island, Tyskland, Holland og et europæisk i Belgien. Og stadig nye nationer banker på. England, Frankrig, Ukraine, Hviderusland, Kroatien, Nepal og Sydkorea er i gang med at etablere lignede demokratifestivaler.

På tværs af landegrænserne er demokratifestivaler kendetegnet ved at være landsdækkende og gratis for alle. De arbejder aktivt for at øge deltagelse og demokrati gennem samtale og dialog. De hylder den demokratiske samtale i en uformel atmosfære og har et festival-lignende udtryk. Festivalerne løber alle over flere dage og er placeret uden for hovedstæderne og det typiske magtcentrum. Det giver den åbenlyse fordel at alle har lige adgang og alle har tid i kalenderen – både til de formelle og uformelle møder

Demokratifestivalerne udgør en unik tradition, der hylder forskellighed og den levende samtale mellem mennesker. Som Arvamus-festival i Estland fremhæver i sit navn, der kort og godt betyder ”festivalen-der-hylder-vores-uenigheder”.

DEMOCRACY FESTIVAL har som rådgivere stået bag udviklingen af:

  • JUBEL - The European Democracy Festival, Brussels

  • LAMPA - Democracy Festivals, Latvia

  • ALMANN - Democracy Festival, Netherlands