Dalia Kababo

Juniorkonsulent

Mail: Dalia@wedodemocracy.dk

Dalia er juniorkonsulent i We Do Democracy, hvor hun er tilknyttet flere projekter. Hun er derudover medansvarlig forkommunikation og SoMe.

Dalia læser en bachelor i statskundskab på Københavns Universitet og er især optaget af spørgsmålene om repræsentation, diversitet, retfærdighed og inklusion.

Hun har erfaring med eventplanlægning, kulturel og politisk organisering, kommunikation og aktivisme, og er optaget af at finde kollektive løsninger på kollektive udfordringer, samt hvordan man kommunikerer demokratiet bedst muligt, så alle grupper medtænkes i de demokratiske processer. For Dalia er vedvarende dialog og inddragelsen af mange perspektiver og udgangspunkter helt essentielt for det demokratiske arbejde.  

Kernekompetencer

  • Målrettet og kreativ kommunikation
  • Eventplanlægning og -afvikling
  • Strategisk udvikling af sociale medier