BORGERSAMLINGER OG DELIBERATIVE METODER

 
 

Borgersamling bygger på en deltagelsesbaseret demokratiforståelse, der inviterer borgere og brugere med ombord til at kvalificere komplekse problemstillinger og beslutninger.

Metoden er afprøvet i bl.a. Helsinki, Dublin og Toronto – under navnet Citizen Assembly. WE DO DEMOCRACY er europæisk samarbejdspartner med MASS LBP i Toronto, der en af verdens førende konsulenthuse i at udvikle og drive Citizens Assemblies. 

Metoden er forskningsbaseret og bygger på en faciliteret udviklingsproces, hvor et repræsentativt udsnit af borgere inviteres til at bidrage aktivt til at belyse en konkret udfordring gennem et styret udviklingsforløb. Tilgangen giver beslutningstagere øget legitimitet og bedre beslutningsgrundlag, samt borgerne en bredere forståelse for problemstillingens udfordringer og potentialer.  Borgersamlingen kapacitetsopbygger både deltagere og beslutningstagere, samtidigt med at metoden aktivt bidrager til øget forståelse mellem borger og system. Kort sagt kan man sige at hvor de surveys der ofte bliver lavet måler på det folk mener uden de har fået mulighed for at tænke sig om, så er borgersamlinger en måde at få borgernes input når de har fået viden, har tænkt sig om og ikke mindst har delt og drøftet deres synspunkter med andre borgere.

Borgersamlinger bygger på en repræsentativ selektionsproces – ved brug af en indledende borgerlodtrækning - på tværs af køn, alder, bopæl, indkomst, religion, livsform og interesser i øvrigt for at opnå et bredt og kvalitativt videngrundlag til gavn for typisk folkevalgte beslutningstagere.

BORGERSAMLINGSPROCESS

Screen Shot 2019-02-21 at 16.04.31.png