Borgersamling i københavns middelalderby 

 

Hvad skal vi bruge vores gader til, hvis der er færre biler i middelalderbyen? Den beslutning kan borgere få inflydelse på!

Københavns Kommune vil lukker deres bykerne for biltrafik, for at opnå øget livskvalitet, mindre støj/luftforurening og give rum til nye fællesskaber i byens rum. I omdannelsen af Middelalderbyen i København har man for første gang valgt en Borgersamling (Citizen Assembly) som metode for projektet ”Mindre biltrafik og bedre hverdagsliv” med We Do Democracy som procesrådgiver i samarbejde med Peter MacLeod fra MASS LBP, Toronto og Analyse og Tal. Tilgangen er valgt for at opnå en deltagelsesbaseret borgerdrevet udviklingsproces - frem for fx klassisk informerende borgermøde, en åben dialog-konsultation i gadebilledet eller en vox-pop. 

Borgersamlingens brug af flere udviklingsworkshops, udforskning af scenarier og med deltagelse af en repræsentativ borgergruppe – på baggrund af en borgerlodtrækning - giver plads til fordybelse, refleksion og anbefalede løsningsforslag, der er afstemt af et repræsentativt udsnit af byen, der inkluderer flere af byens perspektiver – således både de organiserede og de uorganiserede.

Læs mere www.kk.dk/mindrebiltrafik.

 
middelalder2.jpg