Arealoptimering KK 

 

Københavns Kommune ejer og forvalter over 2.7 mio. kvadratmetre i byen. Fra skoler, biblioteker, parker, svømmehaller og kommunens mange kontorbygninger til deres forvaltninger. Benyttes de optimalt, har alle lige og let adgang, kan vi udnytte kvadratmetrene mere optimalt i en storby, der presses stadig mere på de fysiske arealer?

WE DO DEMOCRACY fik til opgave at hjælpe økonomiforvaltningen med på tværs af byens syv forvaltninger at aktivere og optimere brugen af byens kvadratmetre til glæde og gavn for byens borgere og brugere.

Den fremtidige brug og udnyttelse af KK’s ejendomme vil sikre:

  • Bedre udnyttelse af byens kvm uden øget omkostning og driftsscenarier

  • Bedre beslutningsprocesser og optimering af potentialer på tværs af forvaltninger

  • Lettere adgang og administration

  • Sikre nye incitamenter, der understøtter ny adfærd

Projektet sikrede et proces- og metodeværktøj, der understøtter der gør byens borgere, brugere og forvaltninger i stand til at maksimere brugen af byens arealer, samt svare på KK’s overordnede strategiske mål for byens udvikling.

 
arealoptimering.jpg